Fasthold tilskuddet til friskolerne.

Der har på det seneste udspillet sig en stor lokal debat, om Socialdemokraternes forslag om at ændre på koblingsprocenten til friskolerne. Enhedslisten er en stor tilhænger af folkeskolen, og vi ønsker i den grad at den bliver styrket. Bl.a. ved at de værste dele af folkeskolereformen bliver rullet tilbage. Men – Det skal ikke ske på bekostning af friskolerne. Friskolerne er i langt de fleste tilfælde skabt fordi den lokale folkeskole er blevet lukket.

Læserindlæg – Respekt for en politisk modspiller

Jacob Panton, opstillet for Venstre i Faxe-Stevnskredsen har takket nej til at modtage anonyme donationer på store pengebeløb til sin valgkamp. Som han selv siger “ der bliver ikke givet penge, uden at der er en forventning om modydelser.” Tak for det Jacob – og lad os så se at få gjort både partiregnskaber og valgkampsdonationer åbne og offentlige.

Vagtskifte

Gitte Christensen søger af helbredsmæssige årsager om orlov fra kommunalbestyrelsen i 6 måneder, og bliver i denne periode erstattet af Sejer Folke som er suppleant.