Der skal ikke spares på velfærden – forslag til udtalelse

Stevns kommunes økonomi har voldsomme problemer. De uretfærdige kommunale udligningsordninger er med til at skævvride Danmark. Det er præcist illustreret ved at f.eks. Gentofte kommune kan bruge ca 53.000 kr. pr ældre i ældreplejen, mens Stevns kommune kun har 30.000 kr. til at udføre den samme opgave. Men uanset om den vigtigste årsag til den dårlige økonomi kommer udefra, så bliver vi nødt til at løse problemet.

Fasthold tilskuddet til friskolerne.

Der har på det seneste udspillet sig en stor lokal debat, om Socialdemokraternes forslag om at ændre på koblingsprocenten til friskolerne. Enhedslisten er en stor tilhænger af folkeskolen, og vi ønsker i den grad at den bliver styrket. Bl.a. ved at de værste dele af folkeskolereformen bliver rullet tilbage. Men – Det skal ikke ske på bekostning af friskolerne. Friskolerne er i langt de fleste tilfælde skabt fordi den lokale folkeskole er blevet lukket.