Borgernes retssikkerhed truet

De seneste tal viser at 53 procent af alle sager på socialområdet i Stevns kommune omgøres. Heraf ændres kun 12 procent af ankestyrelsen, de resterende 41 procent hjemsendes til fornyet behandling, Noget tyder på at sagsbehandlerne har for travlt, eller man bevidst forsøger at rykke grænsen. For man kan da ikke forestille sig, at der spekuleres i at trække sagerne i langdrag for at spare udgiften, mens anken står på?