Borgernes retssikkerhed truet

De seneste tal viser at 53 procent af alle sager på socialområdet i Stevns kommune omgøres. Heraf ændres kun 12 procent af ankestyrelsen, de resterende 41 procent hjemsendes til fornyet behandling, Noget tyder på at sagsbehandlerne har for travlt, eller man bevidst forsøger at rykke grænsen. For man kan da ikke forestille sig, at der spekuleres i at trække sagerne i langdrag for at spare udgiften, mens anken står på?

P løsning for pendlerne

Når der i starten af september indføres betalings parkering i Køge midtby risikerer pendlerne at blive ramt hårdt økonomisk med negative udsigter for den kollektive trafik til følge. Enhedslisten Stevns og Køge foreslår P løsning for pendlerne ved Køge station.