Vagtskifte

Gitte Christensen søger af helbredsmæssige årsager om orlov fra kommunalbestyrelsen i 6 måneder, og bliver i denne periode erstattet af Sejer Folke som er suppleant.