Budgetforlig 2021

Der er fem gode grunde til at vi er med i budgetforliget sammen med flertalsgruppepen (V, S, C, R):

Der kommer en uvildig borgerrådgiver 30 timer ugentligt.
Der indføres en whistleblower ordning.
Der ansættes yderligere en børnesagsbehandler.
Der ansættes en ekstra ergoterapeut på hjælpemiddelområdet
Der indføres Movia plusTur.