Borgernes retssikkerhed truet

(Indlæg bragt i Dagbladet/Stevns d. 4. juli 2017)

På onsdagens kommunalbestyrelsesmøde spurgte en borger ind til Børne- og Socialministeriets seneste tal, der viste en omgørelsesprocent på 53 af alle sager på socialområdet i Stevns kommune. Det er virkelig voldsomt.

Hvis man læser ind i tallene, kan man se at det »kun« er 12 procent af alle sager, der ændres af ankestyrelsen. De resterende 41 procent hjemsendes til fornyet behandling, hvilket vil sige, at kommunen muligvis ikke har medsendt alle relevante sagsakter. En anden grund til hjemsendelse kan være, at sagsbehandleren ikke har vægtet alle relevante sagsakter, og at Ankestyrelsen derfor ikke har kunnet træffe en afgørelse.

Sagt med andre ord: Sagsbehandlingen foregår ikke altid helt efter bogen.

Noget tyder på at sagsbehandlerne har for travlt, eller man bevidst forsøger at rykke grænsen. For man kan da ikke forestille sig, at der spekuleres i at trække sagerne i langdrag for at spare udgiften, mens anken står på?

Det handler om borgernes retssikkerhed.

For kommunen er det vigtigt, at borgerne har tillid til de afgørelser, der berører deres liv, træffes hurtigt på et rigtigt og fuldt oplyst grundlag.

Som politiker er vi nødt til at kigge på, hvordan vi kan nedbringe antallet af omgørelser, for 53 procent er absolut ikke tilfredsstillende. Borgerens liv sættes på stand by, mens der ventes på en afgørelse, og enhver anke betyder øget ventetid.

Men vi skal altså ved samme lejlighed glæde os over, at der blandt børnesagerne i Stevns Kommune ikke er sendt en eneste hjem til omgørelse.

Så det kan lade sig gøre at foretage korrekt sagsbehandling. Nu skal vi bare have bredt det ud, så der også på socialområdet kommer styr på sagsbehandlingen, og kommunens borgere kan føle tryghed til det system, der har afgørende betydning for deres livsførelse.

Jan Jespersen
Medlem af Kommunalbestyrelsen for Enhedslisten Stevns