Budgetforlig 2021

Der er fem gode grunde til at vi er med i budgetforliget sammen med flertalsgruppepen (V, S, C, R).

  1. Der kommer en uvildig borgerrådgiver 30 timer ugentligt.
  2. Der indføres en whistleblower ordning.
  3. Der ansættes yderligere en børnesagsbehandler.
  4. Der ansættes en ekstra ergoterapeut på hjælpemiddelområdet
  5. Der indføres Movia plusTur.

Det er jo sådan med budgetter, at man ikke altid kan få alt hvad man ønsker sig, og endnu engang må vi konstatere, at der ikke bliver tildelt flere penge til Cafe Stevnen. Vi er blevet imødekommet på fem af vores seks ønsker, hvilket må siges at være flot.

Der er også ting (tiltag og besparelser) i budgettet, der ikke kommer fra vores ønskeliste. Det havde vi, der deltog i budget arbejdet, nogle grundige drøftelser om. Det endte med, at vi godt syntes vi kunne leve med disse tiltag.

En af de besparelser vi talte længe om er 50.000,- kr. på prisregulering af brugerbetaling i hallerne. Det betyder at det kommer til at koste 2 kr. mere at gå i svømmehallen, hvor der ikke har været prisjusteringer i mere end seks år.

En anden ting vi drøftede længe, er den besparelse på Ældrerådet, som fandt sted i indeværende budgetår. De får desværre ikke de 23.000,- kr. igen. Pengene er blevet brugt til at igangsætte Udsatterådet, hvilket vi jo er glade for at have, og ikke ønsker nedlagt.

Budgettet kan ses i sin endelige form HER.

Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle medvirkende for det gode og konstruktive arbejde I har lagt i forbindelse med tilblivelse af budget 2021.

Mvh.

Jan