Der skal ikke spares på velfærden – forslag til udtalelse

6/8 2019
Forslag til Udtalelse fra medlemsmøde i enhedslisten Stevns
DER SKAL IKKE SPARES PÅ VELFÆRDEN!!!
Stevns kommunes økonomi har voldsomme problemer.
De uretfærdige kommunale udligningsordninger er med til at skævvride Danmark. Det er præcist illustreret ved at f.eks Gentofte kommune kan bruge ca 53.000 kr. pr ældre i ældreplejen, mens Stevns kommune kun har 30.000 kr til at udføre den samme opgave.
Men uanset om den vigtigste årsag til den dårlige økonomi kommer udefra, så bliver vi nødt til at løse problemet.
Velfærdsområderne, som ældre og skoler er udpinte, til skade for både borgere og ansatte. I det kommunale sparekatalog, som diskuteres i øjeblikket, er der en række helt uantagelige forslag om nye nedskæringer på hjemmepleje, skoler og daginstitutioner, og der er forslag om, at f.eks Café Stevnen endnu engang skal holde for, og at tilskuddet til TUBA skal falde helt væk.
Det bliver ikke med enhedslistens stemmer.
Pga. af kommunens pressede situation vil vi gerne være med til at finde besparelser, men lygten skal pege andre steder hen, og politikere og forvaltning bør gå forrest med en tættekam på områder, som ikke rammer velfærden.
eksempelvis:
  • vi kunne droppe den årlige tur til folkemødet på Bornholm
  • vi kunne annullere §17.4 udvalget
  • annullering af venskabsbysamarbejde indtil videre
Men først og fremmest skal vi sørge for at kommunens økonomi bliver rettet op på sigt, uden at vi bliver et velfærdsmæssigt og kulturelt uland. Derfor bliver vi nødt til at sætte kommuneskatten op.
Vi foreslår en skatteforhøjelse på 1%, og en hævelse af grundskylden.
Endelig foreslår vi, at Stevns kommune indleder et samarbejde med kommuner der ligesom os er ofre for en urimelig kommunale udligning, for at presse regeringen (til at få lavet en ordentlig kommunal udligning).
Regeringens ønske om at mindske uligheden kan passende starte her.
På enhedslistens Stevns vegne
Lotte Nielsen kontaktperson