Enhedslisten får ny folketingskandidat i Faxe-kredsen

Finn Klarskov Sommer Jensen valgt som ny folketingskandidat i stedet for Kurt Munck.

På et fælles medlemsmøde mellem Enhedslisten i Faxe og på Stevns fik partiet en ny lokal kandidat.

Kurt Munck, som har været Faxe-kredsens (og før det Præstøkredsens) folketingskandidat for Enhedslisten, siden partiet blev stiftet, havde ønsket at blive fritaget for hvervet. Ved kommunalvalget november 2013 blev Kurt Munck valgt ind i Faxe Byråd, og som han udtalte på mødet: “Det giver nok at lave”.

I stedet valgte forsamlingen Finn Klarskov Sommer Jensen, som bor i Lille Torøje, som kandidat. Finn er kontaktperson for Enhedslisten i Faxe. Finn er født i 1943. Før sin pension i 2008 var han faglærer på Teknisk skole i Ballerup.

I løbet af sit mangeårige politisk aktive liv har han bl. a. siddet 12 år i kommunalbestyrelsen i Ballerup. Han har siddet i skolebestyrelse i folkeskolen og desuden været tillidsmand og beklædt en række andre faglige tillidsposter.

Finn blev valgt med stor applaus fra de tilstedeværende enhedslistemedlemmer.

På mødet, som blev holdt i “Huset” i Faxe Ladeplads, lagde folketingsmedlem Christian Juhl op til en debat om den kommende valgkamp.
I den kommende valgkamp vil Enhedslisten lægge vægt på følgende 5 hovedtemaer:

1. Lighed løfter alle: Alle undersøgelser viser, at lige samfund klarer sig bedst. Vi skal arbejde imod social dumping, nyttejobs og andet gratis arbejde, imod skattereformen, der i alt for høj grad tilgodeser de rige. Vi skal have ændret de asociale kontanthjælpsydelser, der bringer især unge ud i alvorlig fattigdom.

2. Vi skal arbejde for mere tryghed og flere arbejdspladser: I stedet for at konkurrere om de alt for få jobs, skal vi deles om arbejdet. I stedet for at nogle knokler i alt for lang tid, medens andre må gå uden ordentligt forsørgelsesgrundlag, skal det arbejde, der er, deles ud på alle. Det kan så godt være, at vi må vente et år længere på fladskærm nr. 2; men i stedet får vi så meget bedre mulighed for at nyde fritiden. Indtil vi får en mere retfærdig fordeling af arbejdet, skal de, som bliver arbejdsløse, sikres ordentlig. Da det store flertal af Folketinget på Dansk Folkepartis initiativ halverede dagpengeperioden, lavede de et af nyere tids mest katastrofale angreb på lønmodtagerne. Vi vil have de 4 års dagpengeret tilbage. Ligeledes vil vi have halveret den periode, man som arbejdsløs skal have job for at genoptjene retten til dagpenge.

3. Vi skal have en Velfærd der virker: Vi vil have stop for udlicitering og privatiseringer. I stedet for kolde “kontrollanter og regnearksfolk” vil vi have flere varme hænder. Igennem de sidste år er der fjernet 25.000 personer fra omsorgsjobs. Det skal ændres.

4. Vi skal fortsætte og intensivere den grønne omstilling: Vi skal udbygge den vedvarende energi. Ny muligheder skal fremmes f.eks. bølgeenergi. Bestemmelser som f.eks. forhindrer kommuner i at udbygge solcellenettet skal fjernes. Landbruget skal hjælpes til en 100 % omlægning til økologi. GMO produkter bør forbydes.

5. Vi vil arbejde for fred og frihed: Hvis den vestlige verden – i stedet for at bruge mange milliarder på at deltage i krige – havde forøget udviklingsbistanden, ville det have været et betydelig mere effektivt våben mod radikalismen. Fattigdom og uvidenhed er den nemmeste måde for radikale elementer til at rekruttere nye folk. Derfor skal vi forhøje udviklingsbistanden, vi skal støtte lokalområdernes NGO´ere og først og fremmest skal vi forebygge militære konflikter i stedet for at deltage i dem.
Så længe der er krige, vil der også være flygtninge. Vi kan som et af verdens rigeste lande tage imod mange flere end de flygtninge, som vi tager imod i dag. Og det grænser næsten til tortur, når man nægter flygtninge familiesammenføring.

Med disse punkter in mente glæder Enhedslisten i Faxe-kredsen sig til den kommende valgkamp.