Enhedslisten opstiller til kommunalvalget på Stevns

Enhedslisten på Stevns er kommet godt fra start. Den 7. februar, blot et halvt år efter stiftelsen, vedtog vi på den ordinære generalforsamling enstemmigt at opstille til efterårets valg til kommunalbestyrelsen.

Vi har nedsat en kommunalpolitisk arbejdsgruppe, som dels skal udarbejde et forslag til kommunalpolitisk program i tæt samarbejde med bestyrelsen, og dels skal fungere som sparringspartnere til den eller de medlemmer, vi får valgt ind i Kommunalbestyrelsen.
Der er mange udfordringer forude for os som nyt parti i Stevns Kommune. Solidaritet er vores nøgleord. Her betyder det, at vi i den kommunalpolitisk arbejdsgruppe skal løfte opgaven i fællesskab.

Den landspolitiske situation og regeringens og folketingsflertallets valg af neoliberale løsninger har på afgørende områder det til fælles, at de forringer vilkår og muligheder for medmennesker, der har brug for fællesskabets støtte og hjælp.
Enhedslistens repræsentation i kommunalbestyrelsen vil være en sikring af, at lokalpolitiske drøftelser og vedtagelser vil blive sat i forhold til de altid overordnede temaer: social retfærdighed, solidaritet og respekt for miljø og mennesker.
Vi vil arbejde for et mere solidarisk lokalsamfund, og det vil vi gøre sammen med ligesindede på Stevns

Vi forventer, at det lokale partiprogram og en endelig kandidatliste vil være klar i løbet af foråret.