Enhedslisten Stevns klar til valgkamp, og offentliggør samtidigt partiregnskabet

Enhedslisten Stevns melder sig klar til valgkampen, og offentliggør samtidigt partiregnskabet.

Enhedslisten på Stevns har netop afholdt deres årlige generalforsamling tirsdag d. 10/2.
I lyset af de mange fiflerier om hvordan faktisk alle andre partier gør en dyd ud af at skjule hvordan de bliver finansieret, har Enhedslisten Stevns besluttet at offentliggøre hele regnskabet, og lægge det ud på den lokale hjemmeside.
“Vi har ikke noget at skjule” udtaler Leif Sinius kasserer i afdelingen, “så hvorfor skulle vi ikke offentliggøre det hele”.

Under beretningsdiskussionen blev den kommende valgkamp diskuteret.
Der var enighed om at enhedslisten efter et kommende valg måtte pege på en socialdemokrat som forhandlingsleder, fordi en regering under Lars Løkkes ledelse ville blive endnu værre.
Men der var en klar erkendelse af at det var svært at mobilisere den store entusiasme for en regering under ledelse af Helle Thorning og Bjarne Corydon, efter at de gennem 4 år i grove træk har videreført den tidligere regering økonomiske politik.
For alle der ønsker et mere lige, og socialt retfærdigt samfund, og som ikke ønsker at skattepengene går til nye kampfly, og nye militæreventyr rundt om i verden, er der ikke andre muligheder end at stemme på enhedslisten.
Erfaringerne fra de sidste 4 år, er at kun de gange hvor regeringen er blevet nødt til at lave forlig med enhedslisten, er der gennemført små ændringer som har trukket i den rigtige retning.

Enhedslisten er jo stadig kun et lille parti på Stevns, med 28 medlemmer, men der blev fra alle sider udtrykt stor glæde over at vi med 13 fremmødte, næsten havde et fremmøde på 50% af medlemmerne. Som Sejer Folke (kontaktperson) udtalte:” Vi vil selvfølgelig gerne have mange flere medlemmer, men det er meget glædeligt, at de medlemmer vi har , i stor stil bakker op om vores arbejde.

Den ny bestyrelse består af Jan Jespersen – Leif Sinius – Poul Erik Madsen – Gitte Christensen – Jonna Faurskov – Sejer Folke, og Lars Lund fra Strøby Egede der valgtes som suppleant.

Bilag Størrelse
Referat af Generalforsamling 2015.pdf 41.12 kB