Indlæg på kommunalbestyrelsesmøde – om byggeri på Ådals mark

Det er meget enkelt-
ER VI KOMMUNALBESTYRELSE FOR DEN STEVNSKE BEFOLKNING, ELLER FOR EN ENKELT BYGGEMATADOR?
Mere end 1.300 har skrevet under på at de er imod byggeriet på Ådals mark. Underskrifterne er indsamlet af få ildsjæle på lidt over en uge, og har støtte fra langt flere. Iveren efter at skrive under ligger helt i forlængelse af den store bekymring, som flere og flere mennesker har overfor klimaforandringer, og tab af biodiversitet.
Vi der sidder her om bordet har et valg.
Vi kan imødekomme den frygt og bekymring, eller vi kan fortsætte med at tage beslutninger som om der ikke er noget der hedder klimaforandringer.
Det er nu vi som kommunalpolitikere skal beslutte om vi tager beslutninger for de få, eller for de mange.
Der er ingen gode argumenter for at bygge på Ådals mark. Borgergruppen har både i læserbreve og på Facebook gjort præcist rede for alle de argumenter der er imod at bygge på det sted, og i kommunens egen sagsfremstilling bliver det præciseret at området ligger i landzone, og at det er et område med landskabelige og geologiske interesser hvor der “som hoveregel ikke må planlægges og gennemføres byggeri og anlæg”. Det ligger yderligere i et område med “stor risiko for oversvømmelse”.
Det ligger da lige på den flade hånd at sige til Henrik Lind og Morten Juhl at der selvfølgelig ikke skal bygges på det område. Vi har i kommuneplanen masser af gode steder til boligbyggeri, og der vil selvfølgelig blive set positivt på gode byggeprojekter.
Da Jyllinge Nordmark blev oversvømmet var det måske en undskyldning, at der ikke var så stor bevidsthed om klimaforandringer og havvandsstigninger. Men i dag, hvor vi i kommunen har kort som ganske nøjagtigt viser hvor der er risiko for oversvømmelser, burde det da være en ansvarspådragende handling at sige ja til byggeri i et område hvor vi ved der kommer oversvømmelser…
Derfor siger vi fra enhedslistens side: Stop nu forberedelserne til byggeri på Ådals mark, før det udvikler sig til en landsdækkende  skandalehistorie.