Kandidater KV 21

Top 3
1. Sejer Folke – 68 årig møbelsnedker, Hellested
2. Heidi van den Heijkant Christiansen – 36 årig gymnasielærer, Hårlev
3. Otto Mortensen 18 årig lærervikar, Vallø
På de resterende 7 pladser er følgende:
4. Willy Karlslund – 73 år, folkepensionist, Strøby Egede
5. Peter Roswall Christensen – 54 år, ressource-vejleder i Argo, Hellested
6. Lars Åge Pedersen, 54 år, fængselsbetjent, Enderslev
7. Jonna Faurskov, 66 år, tidligere specialarbejder, nu pensionist, Hellested
8. Erling Sørvin, 77 år, Arkitekt, Hellested
9. Poul Erik Madsen, 78 år, fhv. formand for lærerkreds 44, St. Tårnby
10. Claus Jeppesen, 78 år, pensioneret Dyrlæge, Vallø