Logo

Dette aftryk blev senest opdateret den 10. juni 2022.

Ejeren af dette websted er:

Enhedslisten Forening
Studiestræde 24, 1
Danmark
E-mail: kd.netsilsdehne@terotnoksdnal
Telefonnummer: +45 33933324

Den/de lovlige repræsentant(er) for Enhedslisten Forening:

Charlotte Broe

1. Generel

1.1 Vi er registreret på CVR - Det Centrale Virksomhedsregister under licens- eller registreringsnummeret:

18289393

Vi er ikke villige eller forpligtede til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn.

2. Følgende oplysninger er obligatoriske i henhold til tysk lov.