P løsning for pendlerne

Enhedslisten Stevns og Køge foreslår P løsning for pendlerne ved Køge station.

Når der i starten af september indføres betalings parkering i Køge midtby risikerer pendlerne fra Stevns og for så vidt også store dele af Køge kommune at blive ramt hårdt økonomisk med negative udsigter for den kollektive trafik til følge.

Det er jo ikke lige det vi har brug for i en situation hvor vi gerne skulle have flere til at tage toget og belaste vejnettet noget mindre.

Håndteringen af pendlerne ved Køge station er om man så kan sige ”ramt på det forkerte ben”.

Køge Nord station som forventedes at skulle aflaste Køge station kommer jo først lidt humpende i gang i slutningen af 2018 med et tog i timen og som det ser ud lige nu som tidligere planlagt med 3 tog i timen i slutningen af 2019.

Der ville altså under alle omstændigheder være en lang periode hvor pendlerne ville have ringe vilkår påtrods af de 200 nye gratis p pladser ved Værtsvej men nu bliver denne periode meget længere og det kalder på et initiativ for at fastholde flest mulige pendlere i den kollektive løsning.

Konkret foreslår vi, at borgere med pendlerkort kan få en gratis P licens til pladserne på Collstrupgrunden, i første omgang frem til den nye bane Næstved-Køge-København er i normal drift .

Mvh

Sejer Folke, Enhedslisten Stevns

Niels Rolskov, Enhedslisten Køge