Røde Ø’er i ”Det Røde Palæ”

Enhedslisten Stevns holdt 1. maj fra morgenstunden i “Det Røde Palæ” i Snurretoppen. Der måtte sættes ekstraborde op i foyeren – 35 medlemmer og venner nød en forsvarlig morgenmad med røde Ø’er både på osten, agurken og spegepølsen og på bannere på væggene.

Der var besøg fra folketinget af Enhedslistens ordfører for arbejdsmarkedsforhold Christian Juhl. Han talte under overskriften Fællesskab Fungerer. Han lagde ud med fortællingen om en af de alt for mange, der har mistet retten til dagpenge på grund af Dagpengereformen, og som på trods af mange mindre jobs ikke kan genvinde retten til dagpenge og må flytte fra sit rækkehus. Regeringens nedskæringer i forhold til vores samfunds mest udsatte medborgere og salget af Dong-aktier til Goldman-Sachs fik også et ord med på vejen.
“Vi skal gøre os fri af De Radikale. Jeg er træt af at slæbe rundt på dem. De er født i trillebørens tegn – de skal både løftes og skubbes for at komme fremad.”

Heroverfor satte Christian Juhl fællesskabet. Fællesskabet, som er nødvendigt for ikke at ende i et Ryanair-samfund, hvor der ikke opereres med overenskomster. Konsekvensen bliver lønninger, der vil øge uligheden i Danmark.
“Solidaritet er ikke kun noget, som vi har brug for i lille Danmark”, udtalte Christian Juhl. “Mennesker flygter fra Islamisk Stat. Fra myrderier og voldtægt. Danmark må tage en del af ansvaret”.

Nytter det noget?
“Der er forskel på Helle og Løkke. Det som Helle har gjort forkert – det kan I rolig regne med, at Lars Løkke vil gøre endnu værre.” Redningen kommer ikke fra Kristian Thulesen Dahl. Christian Juhl ser ham gang på gang stemme for skattelettelser til de rigeste.

Herefter talte Finn Klarskov Jensen, Faxe, som er folketingskandidat i Faxe/Stevnskredsen. I sin tale lagde han vægt på politik uden for folketinget. Han tilsluttede sig Christian Juhls konklusion: Løsningen er, at venstrefløjen skal styrkes.
Vores lokale Jan Jespersen fattede sig i korthed omkring arbejdet i kommunalbestyrelsen. Hans tale sluttede med et digt af Carl Scharnberg:

Intet formes af den,
der lukker sig inde,
ensom, skuffet, apatisk,

Intet ændres af den,
der handler i blinde,
Bitter, hidsig, fanatisk

Fremtiden tilhører den
Der ved´ at alt kan forandres,
At intet er statisk.

Det gav en flot overgang til musikken: Eddi van Lütje og Helle Reumert fra Faxe Ladeplads, som underholdt med sange bl.a. af Carl Scharnberg og Halfdan Rasmussen. Der blev sunget og fortalt historier til langt op af formiddagen.

L&L