Stem på Sejer Folke eller Peer Nørgaard til SEAS-NVEs repræsentantskab

Til medlemmer af Enhedslisten Stevns

Der er valg til repræsentantskabet i SEAS-NVE. Det er vigtigt, at der bliver valgt folk ind i repræsentantskabet, som støtter udfasningen af fossil energi, og folk som vil arbejde for, at alle får adgang til hurtig lyslederforbindelse. Vi opfordrer alle medlemmer af Enhedslisten Stevns til at stemme på Peer Nørgaard og Sejer Folke, og om muligt arbejde for at andre gør det samme.

Venlig hilsen

Bestyrelsen