Tag Køges borgmester på ordet, og vedtag den rigtige vejbeslutning for Stevnsboerne

Det har vel altid været åbenlyst for alle, at en nordlig vejføring er den mest optimale for Stevns.
Jo sydligere adgangsvejen til Stevns bliver lagt, jo færre trafikproblemer vil den løse.
Den løsning der er flertal for i Kommunalbestyrelsen vil iflg. trafikanalyser kun løse et sted mellem 12 og 15% af de trængselsproblemer vi har idag.

Disse tal kender alle i Kommunalbestyrelsen, så hvorfor er der alligevel flertal for den sydlige vejføring?

Det eneste argument vi er blevet mødt med er: “Det er vigtigt at der er enighed mellem Stevns og Køge, når vi får foretræde for Folketingets trafikudvalg”.

Dette argument er nu forsvundet, efter at Køges borgmester har meldt afbud til mødet i Hårlevhallen, og udtaler: “Stevns skal selv bestemme”.

Derfor opfordrer vi fra Enhedslisten Stevns, til at Kommunalbestyrelsen opgiver den forkerte beslutning om en sydlig vejføring, og sammen arbejder for en nordlig og mere selvfølgelig løsning.

For at forbedre mulighederne for at det kan give et godt resultat, vil vi opfordre hvert enkelt parti på Stevns til at tage kontakt til partifællerne i både Køge, og på Christiansborg, for at påvise overfor dem hvorfor den nordlige linieføring er den mest optimale, både for Køges borgere, og for Stevnsboerne.

Sejer Folke
Kontaktperson for Enhedslisten Stevns