Turisme på Stevns

Nogle gange går det stærkt i kommunalpolitik – måske ind imellem for stærkt? På sidste uges møde i kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune var der et punkt på dagsordenen, som – uden at offentligheden var inddraget – var blevet hastebearbejdet hen over sommeren, og nu er vedtaget.
Det drejer sig om vores fremtidige turisme på Stevns.
I et oplæg til punktet forelægges det, at Stevns Kommune fra næste turistsæson skal indgå i et samarbejde med Faxe, Næstved og Vordingborg Kommune om en fælles, centraliseret og effektiviseret “turistmastodont”. Organisationens navn bliver “Visit Sydsjælland-Møn”.

Gennemlæsningen af turismeoplægget fik mig til at gennemtænke spørgsmålet om, hvorfor jeg synes, at det er umagen værd at bruge tid på politik.

Jeg er i politik, fordi jeg ønsker
– et samfund med en høj grad af lighed og social retfærdighed
– stop for vækstideologien som truer med at gøre vores klode ubeboelig
– demokratisk folkelig inddragelse
– fællesskabsdrevne virksomheder og aktiviteter

Kort sagt – det, som den gamle digter Anton Nielsen kaldte “Et Danmark for folket.”

Så hvordan hænger det sammen med turismeoplægget?

Hvem er blevet hørt?
3 godsejere
3 hoteldirektører
2 topdirektører for BonBon land
4 borgmestre
4 kommunaldirektører
+ cheferne inden for turisme i de berørte kommuner

Når det drejer sig om turisme, kunne man spørge, hvorfor der ikke er repræsentanter for:
– eksisterende turistattraktioner (store og små)
– campingpladser
– vandrehjem
– havne
– repræsentanter for bed & breakfast overnatninger
– lokale kunstnere og kunsthåndværkere
– lokale erhvervsdrivende
– små lokale spisesteder
– egnsteatre/ amatørteatre (som friluftsscenen), teaterforeninger, musikforeninger
– fødevareproduktionsfællesskaber

Der kunne sikkert nævnes mange andre, men det slående er, at
de største og rigeste aktører er blevet inddraget, mens folkelige stemmer er blevet ignoreret.

Derfor kan det ikke undre, at “en række prioriterede fyrtårne”- som tilfældigvis bl.a. er netop Bonbonland, Gavnø slot, Gisselfeld kloster – bliver opprioriteret, mens de lokale turistkontorer bliver nedlagt, hvilket betyder en nedprioritering af forbindelsen til de små lokale overnatningssteder, det lokale næringsliv, foreninger og spisesteder.

Skal vi så ikke have turisme?
Der er nogle indbyggede problemer med udviklingen af turisme som erhverv. Disse problemer er først og fremmest, at turismen er præget af mange lavtlønsjob, mange sæsonjob og lille efterspørgsel efter job med kvalifikationer.
Hvis vi vil udvikle turismen lokalt, er det meget vigtigt, at vi gør os klart, at der er disse problemer, så vi evt. kan forebygge nogle af dem. Vi skal altså ikke lade være med at have turisme; men vi skal have den rigtige turisme, som kan være med til at trække hele Stevns opad, både erhvervsmæssigt og kulturelt.

De ting, der bliver lagt vægt på i oplægget, trækker i hvert fald i den forkerte retning. Flere hoteller, flere ressorts, mere vægt på de store attraktioner.
De arbejdspladser, som det akkumulerer, er først og fremmest job for studerende og udlændinge.

Men er det ikke bare sådan turisme er?
Nej!!!

Jeg mener, at vi skal forsøge at tænke i en helt anden retning.
Stevns kommune skyder sig i den grad i foden ved beslutningen om at underlægge sig “destinationsorganisationen Visit Sydsjælland-Møn”
Vi har netop fået en kæmpe foræring ved, at Klinten er gjort til verdensarv.
Dvs. at, netop som vi har fået alle tiders mulighed for at markedsføre os som STEVNS, vælger vi at markedsføre os som “Sydsjælland-Møn”!
Yderligere er der i disse år en trend for, at mange mennesker søger lokale, autentiske varer. Vi ser det med de lokale bryggerier (bryggeriet “Stevns”), fødevarefællesskaberne (Smag på Stevns, Fejø laks), osv. Truckerstævnet har også et større potentiale i sig.

Inden for overnatninger er der en international bevægelse for, at man søger private overnatninger, f.eks. gennem Airbnb. Det er en bevægelse, som nogle af de store hotelkæder føler som så stor en trussel, at de forsøger at få det forbudt.

Hvorfor tror vi så, at når det gælder ferien her på egnen, så vil turisterne have store enheder, store hoteller og resorts, store turistdestinationer?

Jeg synes, at vi skulle lave en vision om en anden form for turisme, hvor vi inviterer folk til at komme til en egn – Stevns – fyldt med engagerede, aktive og gæstfrie mennesker! Lad os bygge videre på den trend, som f.eks Airbnb er udtryk for, og få langt flere lokale til at leje værelser og ferielejligheder ud. Strategioplægget siger: “Hensigten er ikke at sprede overnatningsstederne ud over store arealer, men at udbygge, bygge og opgradere, hvor der i forvejen er liv og aktiviteter”. Lad os da netop sprede overnatningerne og aktiviteterne, så det bliver til gavn for mange i den stevnske befolkning, og der bliver knyttet bånd mellem stevnsboere og turister, så de kommer igen år efter år og bliver ambassadører for vores egn.
Lad os inddrage det stærke lokale kultur- og foreningsliv i at eksponere Stevns. Vi har friluftsscenen, teaterforeningen, musikforeningen Spilledåsen og mange andre foreninger, som måske kunne inddrages i aktiviteter, som også målrettes turister. Kunne man ikke forestille sig, at sportsforeninger laver begivenheder, der når endnu længere ud?
Der kunne også gøres mere for at støtte eksponering af lokale kunstevents, som fx de lokale land-art symposier.

Succesen for “Åbne Atelierdøre” viser en rigtig vej.
Her opnår vores egn megen positiv opmærksomhed ved, at kommunen støtter nogle lokale ildsjæle med et forholdsvis lille beløb, men får en stor effekt. Det er den form for gearing af midlerne, der vil kunne gøre Stevns kendt langt bredere end, det er i dag.

Hvor turistoplæggets vigtigste målgruppe er “flere nye og købestærke gæster – at øge segmentets døgnforbrug”, så kunne vi måske henvende os til folk med en lidt mere almindelig pengepung. Der er jo i mammons hellige navn ikke nogen grund til fuldstændig at glemme vores vandrehjem, og vore campingpladser og de turister, som måske bare er på privat besøg.

En udvikling af turismen ad dette spor, hvor vi satser på fællesskabet, foreninger, lokale erhvervsdrivende, mindre overnatningssteder, lokale ildsjæle – det vil give en feedback til vores egn i form af mere kultur og øget sammenhold.

Derfor: Lad os for pokker tænke om, før det er for sent.
Vi kan godt selv styre og udvikle vores turisme – vi behøver ikke at pantsætte vores frihed til en sydsjællandsk mastodontorganisation.

Sejer Folke
Broager 3
Hellested
4652 Hårlev

Kontaktperson for Enhedslisten Stevns