Vagtskifte

Gitte Christensen søger af helbredsmæssige årsager om orlov fra kommunalbestyrelsen i 6 måneder, og bliver erstattet af Sejer Folke som er suppleant. Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi skal have en ny kontaktperson. Det bliver Willy Karlslund, som fremover vil fungere som sådan. Vores lokale forretningsudvalg bliver ved samme lejlighed suppleret med Poul Erik Madsen.