Der skal ikke spares på velfærden – forslag til udtalelse

Stevns kommunes økonomi har voldsomme problemer. De uretfærdige kommunale udligningsordninger er med til at skævvride Danmark. Det er præcist illustreret ved at f.eks. Gentofte kommune kan bruge ca 53.000 kr. pr ældre i ældreplejen, mens Stevns kommune kun har 30.000 kr. til at udføre den samme opgave. Men uanset om den vigtigste årsag til den dårlige økonomi kommer udefra, så bliver vi nødt til at løse problemet.