Enhedslisten har forladt budgetforhandlingerne!

Enhedslisten havde et forslag med til budgetforhandlingerne, der viste, hvordan man kunne undgå de besparelser på social – og sundheds området på kr. 5.559.000,- som flertalsgruppen havde lagt op til. Af årsregnskaberne for de sidste mange år kan man læse, at Stevns kommune er kommet ud med et pænt overskud. Derfor foreslog Enhedslisten at vi skulle overbudgettere med 0,6 %, så kunne Stevns kommune undgå de grusomme besparelser, der rammer ældre og psykisk syge medborgere.