Debatten raser: “Skal der overhovedet bygges en hal i Rødvig?”

Anette Mortensen skriver at Venstre har den holdning at Rødvig skal snydes for en hal og pengene i stedet skal bruges på op til flere haller i St. Heddinge. Jeg forstår ikke den udmelding, for vi skal ikke længere tilbage end sidste kommunalbestyrelsesmøde, hvor borgmesteren lovede at der nok skulle komme en løsning og pengene blev i Rødvig. Er Venstre nu ved at løbe fra deres løfter, eller hvad er det der sker?

Enhedslisten har forladt budgetforhandlingerne!

Enhedslisten havde et forslag med til budgetforhandlingerne, der viste, hvordan man kunne undgå de besparelser på social – og sundheds området på kr. 5.559.000,- som flertalsgruppen havde lagt op til. Af årsregnskaberne for de sidste mange år kan man læse, at Stevns kommune er kommet ud med et pænt overskud. Derfor foreslog Enhedslisten at vi skulle overbudgettere med 0,6 %, så kunne Stevns kommune undgå de grusomme besparelser, der rammer ældre og psykisk syge medborgere.