Pressemeddelelse – generalforsamling

Pressemeddelelse

Enhedslisten har afholdt generalforsamling mandag d. 25 februar.

Med 20 deltagere på generalforsamlingen, ud af et samlet medlemstal på 48 i Stevnsafdelingen er vi meget stolte af det gode aktivitetsniveau, som lover godt for den kommende valgkamp.

Udover den mundtlige beretning, som blev leveret af Sejer Folke, var der et politisk oplæg af Linda Havanna Hansen, som  er medlem af “næstehjælperne”, og i øvrigt også er kandidat for enhedslisten i Sjællands storkreds.
Linda fortalte om enhedslistens klimaplan, og om hvordan vi skal føre kampen mod den stigende ulighed i Danmark, de spørgsmål, som bliver de vigtigste i den kommende valgkamp.

Under aflæggelsen af regnskabet, blev det fremhævet hvor vigtigt det er at holde fast i at Enhedslistens regnskaber er åbne. Årsregnskabet vil hurtigst muligt blive lagt op på den lokale hjemmeside, men alle som er interesseret vil kunne få et eksemplar af det lokale regnskab.
Det skal ikke være sådan, at erhvervsvirksomheder, eller andre kan købe sig til indflydelse, ved at donere store beløb til partier eller kandidater. Der lyder en opfordring fra generalforsamlingen til at også andre lokale partier fremlægger deres regnskaber i det åbne.
Generalforsamlingen blev afsluttet med at der blev valgt en ny bestyrelsen som består af

Lotte Nielsen
Sejer Folke
Jan Jespersen
Gitte Christensen
Peter Peter Christensen
Willy Karlslund
Arne Gammelgaard

suppleanter blev
Clara Christiansen Lavalle
Lars Aage Pedersen
og Lene Vestergård