Fasthold tilskuddet til friskolerne.

Der har på det seneste udspillet sig en stor lokal debat, om Socialdemokraternes forslag om at ændre på koblingsprocenten til friskolerne.
Enhedslisten er en stor tilhænger af folkeskolen, og vi ønsker i den grad at den bliver styrket. Bl.a. ved at de værste dele af folkeskolereformen bliver rullet tilbage.
Men – Det skal ikke ske på bekostning af friskolerne. Friskolerne er i langt de fleste tilfælde skabt fordi den lokale folkeskole er blevet lukket.
Min egen by- Hellested – er et godt eksempel. Kort efter at et flertal i Kommunalbestyrelsen havde lukket Hellested skole, blev der i løbet af ganske kort tid samlet penge ind for at skabe en friskole. Der blev ikke samlet ind, fordi vi var modstandere af folkeskolen, men fordi vi ønsker at børnene i byen skal have en lokal skole at gå på. Men også fordi vi alle ved, at hvis skolen lukker, så lukker brugsen, og så begynder landsbyen gradvist at lukke ned.
Så de 100 vis af friskoler ud over landet er ikke overklasseskoler. Det er skoler med en stor lokal opbakning, hvor forældre og lokalbefolkning allerede en gang har været til lommerne for at beholde deres lokale skole.
Derfor vil det være helt urimeligt, hvis de samme forældre endnu engang skal betale en ekstraregning for at hjælpe en udsultet folkeskole.
Det værste der kan ske, er at disse lokale friskoler bliver så økonomisk trængt, at de ender med at blive skoler for dem som har penge nok. Så får vi for alvor en klasseopdelt skole.


Sejer Folke
FT kandidat for enhedslisten i Faxe/Stevns kredsen.